Kursy języka angielskiego dla przedszkolaków

Dzieci podlegają procesowi nauczania, którego początkiem jest odbiór mówionego języka nauczyciela, a końcem — posługiwanie się językiem obcym przez dziecko.

Proponowany przez nas kurs dla przedszkolaków to edukacja przez zabawę oraz wykonywanie zadań i poleceń. Kurs ten jest dostosowany do programu edukacji przedszkolnej, co ułatwia dzieciom akceptację angielskiego jako środka komunikacji i pozwala używać go jako składowej części procesu zdobywania wiedzy ogólnej.

Walczymy o jakość nauczania

Dnia 26 kwietnia 2012 r z ONJO SAS skierowano pismo do Pana Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, jako Organu prowadzącego częstochowskie przedszkola, w sprawie zajęć dodatkowych w przedszkolach. W związku z zawężeniem czasu na realizację zajęć dodatkowych w wyniku umieszczenia ich po realizacji ustawowej podstawy programowej, zgłoszono postulat:

„...o przyznanie dyrektorom przedszkoli większej autonomii w ustalaniu czasu realizacji podstawy programowej, a w szczególności umożliwienie im wprowadzania w blokach obejmujących podstawę programową przerw przeznaczonych na zajęcia dodatkowe.”

Celem tego działania było „utrzymanie właściwej jakość nauczania i zwiększenie korzyści dzieci z nauki języka obcego” poprzez „utrzymanie w pracy kadry lektorów odpowiednio przygotowanych do realizacji tak odpowiedzialnego zadania” jakim jest praca z dziećmi.

Treść złożonego pisma, w całości zamieszczono poniżej.

Pismo tej samej treści skierowano także do Dyrektora Delegatury Zamiejscowej w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach, skąd otrzymano odpowiedź, „że czas realizacji podstawy programowej określony jest nie przez dyrektora, ale przez organ prowadzący.”

Od organu prowadzącego, do dnia 6.09.2012 r. nie otrzymano żadnej odpowiedzi. Zatem w ONJO SAS przyjęto, że czas realizacji zajęć dodatkowych pozostaje bez zmian.

Nasze pismo wysłane do Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy do pobrania.

Dlaczego na kursy warto wybrać FIRMĘ?

W firmie pracuje zespół lektorów, w którym nauczyciel ma możliwość stałego rozwijania swoich umiejętności i podnoszenia kwalifikacji. W firmie jest możliwa kontrola nad jakością świadczonych usług. Zaplecze organizacyjne pozwala na przygotowanie dużej ilości pomocy dydaktycznych tak potrzebnych młodym słuchaczom.

Dlaczego warto wybrać ONJO „SAS”?

W ONJO „SAS” zespół lektorów uczestniczy w:

Corocznie ponad 1000 małych słuchaczy uczy się i bawi razem z nami.